Budete potrebovať

 • osobné doklady
 • technický preukaz
 • osvečenie o evidencií vozidla
 • protokol o STK, EK
 • náhradný klúč
 • doklady o zaplatení ZP
 • podnikatelia a firmi živnostenský list alebo výpis z OR (nie starší ako 3 mesiace)
 • plná moc na zariadenie záložného práva na tlačive autozáložne overená notárom

Ďalšie podmienky

 • predmet zálohy musí byť vo výlučnom vlasníctve zakladajúceho
 • nemôžu sa na neho viazať iné záložné práva alebo vecné bremená napríklad leasing, úver, blokácia na dopravnom inšpektoráte, blokácia daňovým úradom alebo exekútorom a podobne.

Úroková sadzba

 • 1 týždeň - 3,9 %
 • 2 týždeň - 5,9 %
 • 3 týždeň - 7,9 %
 • 4 týždeň - 9,9 %

>

Financovanie

Pripravujeme pre Vás.

>

Adresa: Pribinová 38

PSČ: 960 01 Zvolen


Tel.č.: +421 948 000 444


E-mail: info@autozalozna-panamera.sk